De Rabobank Clubsupport actie heeft voor onze vereniging het mooie bedrag van

€ 358,25

opgeleverd. Namens CV de Papegaai willen wij iedereen die op ons gestemd heeft hartelijk bedanken voor hun steun.