Door de overname van Café van Pol kunnen wij ons programma draaien zoals dit in het begin van het seizoen gepland stond. Dit houdt in dat de activiteiten zoals de Bonte Avond en de Prinsenreceptie weer zullen plaats vinden in zaal van Pol.

De belangrijkste wijziging in het programma is dat de datum van de Prinsenreceptie terug zal gaan naar  zondag 19 februari 2017

Het programma op de website bevat altijd het meest actuele overzicht.