Niet schrikken.
Het monument is niet gestolen !!
Momenteel zijn we bezig om een nieuwe sokkel te plaatsen. In de vastelaovesgezet zullen we uitgebreider stil staan bij dit hele project.