Het zijn vreemde tijden die wij met z’n allen beleven. Het corona virus heeft ons allen in zijn greep, zelfs het carnavals-virus is hier niet tegen opgewassen. Hadden wij nog hoop dat onze traditie de anti stof zou zijn tegen het virus, echter dit gaat niet gebeuren. We zullen een pas op de plaats moeten maken, om het virus te stoppen. Dit noopt ons tot beslissingen die wij, de gezamenlijke carnavalsverenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, op Aswoensdag afgelopen februari niet hadden verwacht dit jaar te moeten maken.

In het zicht van het nieuwe carnavalsseizoen, hebben alle carnavalsverenigingen van Echt-Susteren in gezamenlijkheid besloten, geen grootse carnavalsactiviteiten te organiseren. Er zullen geen traditionele zittingen worden gehouden, er zullen geen Prinsen, Prinsessen, Graasboerin, Jeugdprinsen- en Prinsessen worden uitgeroepen. Geen optochten, geen openlucht bijeenkomsten. Inmiddels hebben ook de veiligheidsregio’s van Noord- en Zuid Limburg besloten dat in de gehele provincie dergelijke activiteiten tijdens het aankomende carnavalsseizoen niet aan de orde zullen zijn.

Zal dan de carnaval met een stille trom aan ons alle voorbij gaan? Nee! Onder dit mom van ‘Verbinding maken en houden met onze vastelaoves- traditie’, zijn verenigingen druk bezig met het uitwerken van ideeën om toch straks stil te staan bij de carnaval. Klein en lokaal en alles binnen de geldende regels en maatregelen.

Ondanks dat het een hele andere beleving gaat worden, zijn de verenigingen uit de gemeente Echt-Susteren, er van overtuigd dat onze carnavals-traditie uiteindelijke dé verbindende factor is in de tijd van thuis blijven, social distance en wat nog meer. Nu kleinschalig binnen de regels , is straks weer groots samen carnaval beleven.

Blijf gezond en voor straks alvast, namens alle carnavalsverenigingen uit Echt-Susteren, ondanks alles, een bijzondere en fijne carnaval toegewenst.

De carnavalsverenigingen in de gemeente Echt-Susteren