18-20 jan ‘19     Verkoop vastelaovesgezet

20-01-2019         Bezoeken receptie Uul van de Grauwert, Mofert

27-01-2019         Bezoeken receptie De Bôkkeriejers, Sint Joas

03-02-2019        Voorverkoop Bonte Avond

09-02-2019         Bonte Avond

16-02-2019       Bezoeken receptie KV ’t Winterköningske, de Deelgaard

17-02-2019         Vastelaoveskonzaer

23-02-2019         Dialectmis / Vastelaovesbal ’t Kapelke

24-02-2019         Prinsenreceptie

26-02-2019         Prinsentreffen Roermond

27-02-2019         Jeugdsleuteloverdracht

28-02-2019         Sleuteloverdracht

01-03-2019         Bezoeken Peuterspeelgroep + basisschool / ( Vastelaovesbal Op de Boom ?)

02-03-2019         Kinderoptocht-middag / Bezoek receptie Aester Sjaele Uul  / Vastelaovesbal ZH?

03-03-2019         Bezoeken zieken en bejaarden

04-03-2019         Optocht

05-03-2019         Afsluiting vastelaovesseizoen

06-03-2019         Aswoensdag

26-04-2019         Jaarvergadering