26-01-2020        Voorverkoop Bonte Avond

26-01-2020        Bezoeken receptie CV de Bokkeriejers, Sint Joas

01-02-2020        Bonte Avond

05-02-2020        Bezoeken feestavond de Disco Gengers, Mofert

07-02-2020         LVK finale in Echt

08-02-2020        Bezoeken receptie KV ‘t Winterköningske, de Deelgaard

09-02-2020        Bezoeken receptie CV de Aester, Ech

15-02-2020         Prinsenportret De Limburger, Remunj

15-02-2020         Dialectmis / Bijwonen Prins Uitroepen VC Valsj Alarm

16-02-2020         Prinsenreceptie

17-02-2020         De dag van Kees

18-02-2020         Prinsentreffen Roermond

19-02-2020         Jeugdsleuteloverdracht

20-02-2020         Sleuteloverdracht

21-02-2020         Bezoeken Peuterspeelgroep + basisschool / Vastelaovesbal Op de Boom

22-02-2020         Kinderoptocht-middag / Bezoek receptie Aester Sjaele Uul, Pej  / Mommebal

23-02-2020         Bezoeken zieken en bejaarden

24-02-2020         Optocht

25-02-2020         Afsluiting vastelaovesseizoen

26-02-2020         Aswoensdag

24-04-2020         Jaarvergadering