25-27  okt ‘19     Verkoop kalender

02-11-2019         Bijwonen uitroepen Net Neet Prins, Ech (??)

16-11-2019         Gezamenlijke opening Echt-Susteren georganiseerd door CV de Aester

17-11-2019         Opening seizoen met bezoeken van H. Mis.

22-11-2019         Proklamationssitzung, Oberbruch  (??)    

04-01-2020         Prins uitroepen

05-01-2020        Versieren huis, borden plaatsen / Jeugdprinsenpaar uitroepen

11-01-2020        Bijwonen Prins uitroepen de Deelgaard (??)

12-01-2020        Leedjesmiddig

17-19 jan ‘20     Verkoop vastelaovesgezet

02-2020               Bonte Avond

07-02-2020         LVK finale in Echt

15-02-2020         Dialectmis / Vastelaovesbal ’t Kapelke

16-02-2020         Prinsenreceptie

17-02-2020         De dag van Kees

18-02-2020         Prinsentreffen Roermond

19-02-2020         Jeugdsleuteloverdracht

20-02-2020         Sleuteloverdracht

21-02-2020         Bezoeken Peuterspeelgroep + basisschool / Vastelaovesbal Op de Boom

22-02-2020         Kinderoptocht-middag / Bezoek receptie Aester Sjaele Uul  / Mommebal (?)

23-02-2020         Bezoeken zieken en bejaarden

24-02-2020         Optocht

25-02-2020         Afsluiting vastelaovesseizoen

26-02-2020         Aswoensdag

24-04-2020         Jaarvergadering